ПРИЕМ

Училището предлага прием на:

- подготвителни групи 5 и 6 годишни;

- прием първи клас

- прием след 7 класПрофесионална паралелка с направление "Транспортни услуги" , специалност "Логистика на товари и услуги" , професия "Куриер"

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– удвоената оценка по български език и литература от НВО
– удвоената оценка по математика от НВО
– оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование

Свободни места за учебната 2020/2021 година към 01.10.2020 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 2 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 5 незаети места;

- I б клас - 4 незаети места;

- I в клас - 6 незаети места;

- II а клас 3 незаети места;

- II б клас 6 незаети места;

- II в клас 4 незаети места;

- III а клас 0 незаети места;

- III  б клас 1 незаети места;

- IV а клас 1 незаети места;

- IV б клас 3 незаети места;

- V а клас 2 незаети места;

- V б клас 1 незаети места;

- VI а клас 3 незаето място;

- VI б клас 5 незаето място;

- VI в клас 7 незаето място;

- VII а клас 4 незаети места;

- VII б клас 0 незаети места;

- VIII а клас 3 незаети места;

- VIII б клас 2 незаети места;

- IX а клас 2 незаети места;

- IX б клас 3 незаети места;

- X клас 4 незаети места;

- XI клас 6 незаети места;

- XII клас 16 незаети места

 

Свободни места за учебната 2020/2021 година към 01.09.2020 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 1 незаети места;

- I а клас - 4 незаети места;

- I б клас - 4 незаети места;

- I в клас - 5 незаети места;

- II а клас 3 незаети места;

- II б клас 5 незаети места;

- II в клас 5 незаети места;

- III а клас 1 незаети места;

- III  б клас 2 незаети места;

- IV а клас 0 незаети места;

- IV б клас 1 незаети места;

- V а клас 2 незаети места;

- V б клас 2 незаети места;

- VI а клас 4 незаето място;

- VI б клас 4 незаето място;

- VI в клас 9 незаето място;

- VII а клас 3 незаети места;

- VII б клас 1 незаети места;

- VIII а клас 2 незаети места;

- VIII б клас 3 незаети места;

- IX а клас 2 незаети места;

- IX б клас 3 незаети места;

- X клас 2 незаети места;

- XI клас 7 незаети места;

- XII клас 15 незаети места

 

Свободни места за учебната 2020/2021 година към 01.08.2020 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. в - 15 незаети места;

- I а клас - 0 незаети места;

- I б клас - 0 незаети места;

- I в клас - 14 незаети места;

- II а клас 3 незаети места;

- II б клас 3 незаети места;

- III а клас 2 незаети места;

- III  б клас 2 незаети места;

- IV а клас 1 незаети места;

- IV б клас 2 незаети места;

- V а клас 3 незаети места;

- V б клас 1 незаети места;

- VI а клас 0 незаето място;

- VI б клас 0 незаето място;

- VII а клас 1 незаети места;

- VII б клас 2 незаети места;

- VIII а клас 0 незаети места;

- VIII б клас 7 незаети места;

- IX а клас 4 незаети места;

- IX б клас 2 незаети места;

- X клас 1 незаети места;

- XI клас 7 незаети места;

- XII клас 15 незаети места