ПРИЕМ

Училището предлага: 

ПРИЕМ на деца в подготвителни групи 5 и 6 годишни;

ПРИЕМ на ученици в първи клас; 

ПРИЕМ след VII клас:

  • Професионална паралелка с направление "Транспортни услуги" , специалност "Логистика на товари и услуги" , професия "Куриер";

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– удвоената оценка по български език и литература от НВО
– удвоената оценка по математика от НВО
– оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование

  • Профилирана паралелка с профил "Обществени науки".

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– утроената оценка по български език и литература от НВО
– оценка по математика от НВО
– оценките по история и цивилизации и география и икономика от свидетелството за основно образование

Съгласно графика и дейностите на прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2024/2025 година се приемат:

1. ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ с изучаване на английски и испански език 

2. ПРОФИЛ "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ" с изучаване на английски и испански език и профилиращи предмети: 

  • География и икономика
  • История и цивилизация
  • Български език и литература
  • Информационни технологии

График на дейностите по прием на ученици след VII кл. за учебната 2024/2025 г. можете да видите ТУК.

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.06.2024 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 1 незаети места;

- I б клас - 1 незаети места;

- I в клас - 2 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 3 незаети места;

- II в клас - 1 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 0 незаети места;

- IV а клас - 4 незаети места;

- IV б клас - 5 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 8 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 6 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 6 незаети места;

- VIII а клас - 1 незаети места;

- VIII б клас - 4 незаети места;

- IX а клас - 2 незаети места;

- IX б клас - 6 незаети места;

- IX в клас - 5 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 10 незаети места;

- XII клас - 5 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.05.2024 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 1 незаети места;

- I б клас - 1 незаети места;

- I в клас - 2 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 3 незаети места;

- II в клас - 1 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 0 незаети места;

- IV а клас - 4 незаети места;

- IV б клас - 5 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 8 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 6 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 6 незаети места;

- VIII а клас - 1 незаети места;

- VIII б клас - 4 незаети места;

- IX а клас - 2 незаети места;

- IX б клас - 6 незаети места;

- IX в клас - 5 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 10 незаети места;

- XII клас - 5 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.04.2024 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 1 незаети места;

- I б клас - 1 незаети места;

- I в клас - 2 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 3 незаети места;

- II в клас - 1 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 0 незаети места;

- IV а клас - 4 незаети места;

- IV б клас - 5 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 8 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 6 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 6 незаети места;

- VIII а клас - 1 незаети места;

- VIII б клас - 4 незаети места;

- IX а клас - 2 незаети места;

- IX б клас - 6 незаети места;

- IX в клас - 5 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 10 незаети места;

- XII клас - 5 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.03.2024 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 1 незаети места;

- I б клас - 1 незаети места;

- I в клас - 1 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 2 незаети места;

- II в клас - 1 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 0 незаети места;

- IV а клас - 4 незаети места;

- IV б клас - 5 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 5 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 6 незаети места;

- VIII а клас - 0 незаети места;

- VIII б клас - 1 незаети места;

- IX а клас - 2 незаети места;

- IX б клас - 6 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 8 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.02.2024 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 1 незаети места;

- I б клас - 1 незаети места;

- I в клас - 1 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 2 незаети места;

- II в клас - 1 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 0 незаети места;

- IV а клас - 4 незаети места;

- IV б клас - 5 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 5 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 6 незаети места;

- VIII а клас - 0 незаети места;

- VIII б клас - 1 незаети места;

- IX а клас - 2 незаети места;

- IX б клас - 6 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 8 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 03.01.2024 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 2 незаети места;

- I б клас - 3 незаети места;

- I в клас - 2 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 3 незаети места;

- II в клас - 2 незаети места;

- III а клас - 1 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 1 незаети места;

- IV а клас - 5 незаети места;

- IV б клас - 5 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 5 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 8 незаети места;

- VIII а клас - 1 незаети места;

- VIII б клас - 0 незаети места;

- IX а клас - 1 незаети места;

- IX б клас - 6 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 8 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.12.2023 г.

- ПГ 5г. a - 0 незаети места;

- ПГ 5г. б - 0 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 2 незаети места;

- I б клас - 3 незаети места;

- I в клас - 2 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 3 незаети места;

- II в клас - 2 незаети места;

- III а клас - 1 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 1 незаети места;

- IV а клас - 5 незаети места;

- IV б клас - 3 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 6 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 7 незаето място;

- VI б клас - 3 незаето място;

- VII а клас - 4 незаети места;

- VII б клас - 8 незаети места;

- VIII а клас - 1 незаети места;

- VIII б клас - 0 незаети места;

- IX а клас - 0 незаети места;

- IX б клас - 3 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 6 незаети места;

- XI а клас - 9 незаети места;

- XI б клас - 5 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;

 

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.11.2023 г.

- ПГ 5г. a - 3 незаети места;

- ПГ 5г. б - 1 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 3 незаети места;

- I б клас - 3 незаети места;

- I в клас - 3 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 2 незаети места;

- II в клас - 2 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 2 незаети места;

- IV а клас - 3 незаети места;

- IV б клас - 3 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 7 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 6 незаето място;

- VI б клас - 2 незаето място;

- VII а клас - 6 незаети места;

- VII б клас - 8 незаети места;

- VIII а клас - 0 незаети места;

- VIII б клас - 0 незаети места;

- IX а клас - 0 незаети места;

- IX б клас - 3 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 5 незаети места;

- XI а клас - 8 незаети места;

- XI б клас - 7 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 01.10.2023 г.

- ПГ 5г. a - 3 незаети места;

- ПГ 5г. б - 1 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 3 незаети места;

- I б клас - 3 незаети места;

- I в клас - 3 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 2 незаети места;

- II в клас - 2 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 2 незаети места;

- IV а клас - 3 незаети места;

- IV б клас - 3 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 7 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 6 незаето място;

- VI б клас - 2 незаето място;

- VII а клас - 6 незаети места;

- VII б клас - 8 незаети места;

- VIII а клас - 0 незаети места;

- VIII б клас - 0 незаети места;

- IX а клас - 0 незаети места;

- IX б клас - 3 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 5 незаети места;

- XI а клас - 8 незаети места;

- XI б клас - 7 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;

 

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 15.09.2023 г.

- ПГ 5г. a - 3 незаети места;

- ПГ 5г. б - 1 незаети места;

- ПГ 6г. а - 0 незаети места;

- ПГ 6г. б - 0 незаети места;

- I а клас - 3 незаети места;

- I б клас - 3 незаети места;

- I в клас - 3 незаети места;

- II а клас - 2 незаети места;

- II б клас - 2 незаети места;

- II в клас - 2 незаети места;

- III а клас - 0 незаети места;

- III  б клас - 0 незаети места;

- III  в клас - 2 незаети места;

- IV а клас - 3 незаети места;

- IV б клас - 3 незаети места;

- IV в клас - 3 незаети места;

- V а клас  - 7 незаети места;

- V б клас - 7 незаети места;

- V в клас - 7 незаети места;

- VI а клас - 6 незаето място;

- VI б клас - 2 незаето място;

- VII а клас - 6 незаети места;

- VII б клас - 8 незаети места;

- VIII а клас - 0 незаети места;

- VIII б клас - 0 незаети места;

- IX а клас - 0 незаети места;

- IX б клас - 3 незаети места;

- IX в клас - 4 незаети места;

- X а клас - 8 незаети места;

- X б клас - 5 незаети места;

- XI а клас - 8 незаети места;

- XI б клас - 7 незаети места;

- XII клас - 1 незаети места;