Преподаватели в 123 СУ "Стефан Стамболов"

Класни ръководители за уч. 2020/2021 г. в 123 СУ "Стефан Стамболов"

5 г. "а" - Галина Николова

5 г. "б" - Мария Микова

6 г. "а" - Лилия Гочева/Йорданка Антова

6 г. "б" - Мая Цветанова

I a - Верка Сивкова

I б - Стефани Спасова

I в - Ани Атанасова

II а - Невена Средкова

II б - Лилиан Спасова

II в - Емили Герджикова

III а - Полина Антиева

III б - Светослава Тонева

IV а - Галина Трайкова

IV б - Диана Карчева

V а - Ирена Петрова

V б - Десислава Илиева

VI а - Даниела Костадинова

VI б - Пейчо Пейчев

VI в - Тодор Илиев

VII а - Емилия Върлакова

VII б - Емине Бандрева

VIII а - Владислава Йовчева

VIII б - Галя Иванова

IX а - Цветанка Цветкова

IX б - Мария Станкова

X а - Наташа Тодорова

XI а - Росица Полеганова

XII а - Лидия Попова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учители - Начален етап

Полина Антиева - главен учител

Невена Средкова

Верка Сивкова

Светослава Тонева

Лилиан Спасова

Стефани Спасова

Емили Герджикова

Диана Карчева

Галина Трайкова

Ани Атанасова

 

Учители - Предучилищна педагогика

ПГ 

Лилия Горчева

Йорданка Антова

ПГ 

Мая Цветанова

ПГ 

Галина Николова

ПГ 

Мария Микова

 

Учители - ЦДО начален етап

Ваня Петрова

Зоя Костова

Нели Илиева

Даниела Лалова

Добринка Георгиева

Маргарита Тороманова

Албена Павлова - Богданова

Йоана Дамянова

Галина Андреева

 

Методично направление - Български език и литература

Емилия Върлакова - главен учител

Росица Полеганова

Емине Бандрева

Силвия Александрова

 

Методично направление  - Математика и ИКТ

Елка Чарлова - РН "ИКТ"

Даниела Костадинова

Камелия Милева

Теменужка Димитрова 

Десислава Илиева

 

Методично направление - Чужд език 

Мария Станкова - главен учител, англ. език

Николай Цеков - исп. език

Ирена Найденова - Митова - англ. език, начален етап

Даниела Лалова - англ. език

 

Методично направление - Природни науки

Светла Дайлиева

 

Методично направление - Обществени науки

Галя Иванова

Пейчо Пейчев

Владислава Йовчева

Николина Попова

Лидия Попова

 

Професионално направление

Наташа Тодорова

Анна - Мария Костова

 

Физическо възпитание и спорт и изкуства

Цветанка Цветкова

Тодор Илиев

Антон Станоев

Христофор Митев

 

Учители - Среден курс ЦДО

Камелия Милева - сборна група 5 - ти класове

Кристина Шукова - сборна група 6 - ти класове

Пейчо Пейчев - сборна група 7- ми класове

 

Телефон:  02/920 30 23

Имейл: sou123@abv.bg