Екип за личностно развитие и подкрепа

Горан Попов - педагогически съветник

Инна Никова - логопед

Бранимира Барболова - психолог

Райна Димитрова - ресурсен учител

 

Телефон:  02/920 30 23

Имейл: sou123@abv.bg