Добре дошли в 123 СУ "Стефан Стамболов"

Добре дошли в 123 СУ "Стефан Стамболов"

В учебното заведение се обучават ученици:

Подготвителни групи5 и 6 годишни 


Целодневна форма на обучение1-7 клас


Гимназиален етап - 8-12 клас: 

Профилирана паралелка "Обществени науки"

♦ Професионална паралелка - специалност "Логистика на товари и услуги", професия "Куриер" 

 

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на 123 СУ "Стефан Стамболов"

График на дейностите за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране в 123 СУ „Стефан Стамболов” за учебната 2023/2024 година

Няма свободни места за VIII клас за учебната 2023/2024 г.

"Походът на книгите"

123 СУ "Стефан Стамболов"

Проекти

"Занимания по интереси"

"Занимания по интереси"

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Научи повече

Галерия