Информация за родителски срещи, разпределение на кабинети - 22 и 23.11.2022 г.

Информация за родителски срещи, разпределение на кабинети - 22 и 23.11.2022 г.

Информация за родителски срещи, разпределение на кабинети - 22 и 23.11.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми родители,

Във връзка с провеждане на родителска среща за ученици от 1 – 4 клас на 22.11.2022 г. и за ученици от 5 – 12 клас на 23.11.2022 г от 18:00 ч, приложено Ви предоставяме разпределение на кабинетите по класове:

 

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 22.11.2022 г.

I ”а” клас – 102 кабинет

I ”б” клас – 203 кабинет

I“в“ клас – 209 кабинет

II ”а” клас – 105 кабинет

IІ ”б” клас – 106 кабинет

II“в“ клас – 103 кабинет

IІI ”а” клас – 104 кабинет

IІI ”б” клас – 205 кабинет

IІI ”в” клас – 202 кабинет

IV ”а” клас – 204 кабинет

IV“б“ клас – 206 кабинет

IV“в“ клас – 101 кабинет

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 23.11.2022 г.

V ”а” клас – 102 кабинет

V ”б” клас – 103 кабинет

VІ ”а” клас – 104 кабинет

VІ ”б” клас – 105 кабинет

VІI ”а” клас – 106 кабинет

VІI ”б” клас – 201 кабинет

VIІI ”а” клас – 308 кабинет

VIІI ”б” клас – 203 кабинет

VIІI ”в” клас – 204 кабинет

ІX”а” клас – 205 кабинет

ІX”б” клас – 206 кабинет

X”а” клас – 410 кабинет

Х”б” клас – 307 кабинет

XI”а” клас –310 кабинет

XI”б” клас – 202 кабинет

XII”а” клас – 209 кабинет

 

 

                                                      Директор: Георги Велев