Информация за родителски срещи - ПГ 5г., ПГ 6г., I клас, VIII клас

Информация за родителски срещи - ПГ 5г., ПГ 6г., I клас, VIII клас

Уважаеми родители,

Екипът на 123 СУ "Стефан Стамболов" Ви кани на родителски срещи със следния график на провеждане:

Подготвителна група 5г.а и 5г.б -  07.09.2022 г., 17:00 ч. 

Подготвителна група 6г.а и 6г.б 08.09.2022 г., 17:00 ч. 

Ia кл., Iб кл., Iв кл. - 07.09.2022 г., 17:00 ч.

VIIIкл., VIIIб кл., VIIIв кл. - 13.09.2022 г., 17:30 ч.

 

На входа на училището ще бъдете насочени към мястото на провеждане на съответната родителска среща.