Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Уважаеми родители,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомявам за следното:

  1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
    1. Заявление до директора;
    2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
    3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
  2. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
  3. Записването на учениците ще се извършва на място в училище  от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. включително с работно време  от 08:00 до 18:00 ч.  

 

                                                                                                                                        От Ръководството