Междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

Междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

На 22.06.2022 г. в актовата зала на 123 СУ "Стефан Стамболов" се проведе междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех" с ученици от СГХСТ и 123 СУ "Стефан Стамболов".

Програмата включваше фолклорно представяне, театрална постановка, танци и Творческо ателие за изработване на бисквити с декорация.

Учениците получиха подкрепяща закуска и сувенир по проект "Подкрепа за успех".