График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за ученици, обучаващи на самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за ученици, обучаващи на самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.