График за провеждане на изпити за срочна и годишна оценка по предмети

График за провеждане на изпити за срочна и годишна оценка по предмети