Заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 10.02.2022 г.

Заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 10.02.2022 г.