Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.

Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.