Заповед №РД 01-17/20.01.2022 г. на директора Столична регионална здравна инспекция за действията на директорите на детски градини и училища в случай на положителен резултат за COVID-19

Заповед №РД 01-17/20.01.2022 г. на директора Столична регионална здравна инспекция за действията на директорите на детски градини и училища в случай на положителен резултат за COVID-19

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете със Заповед №РД 01-17/20.01.2022 г. на директора Столична регионална здравна инспекция за действията на директорите на детски градини и училища в случай на положителен резултат за COVID-19.