График за провеждане на присъствено обучение за периода 26.04.2021 - 29.04.2021

График за провеждане на присъствено обучение за периода 26.04.2021 - 29.04.2021