СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училищата.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО