Професионална паралелка специалност "Логистика на товари и услуги"

Професионална паралелка специалност "Логистика на товари и услуги"

Професионална паралелка специалност "Логистика на товари и услуги"

Завършилите професионално образование получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
      По желание, придобилите степен на професионална квалификация могат да получат Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.
      След завършен 12 клас и положени изпити по теория и практика, се придобива правоспособност за управление на МПС категория В.
      За осъществяване на качествено образование по професия "Куриер", ръководството на фирма "СПИДИ" АД декларира подкрепа за осигуряване на зали при провеждане на учебна и производствена практика, както и провеждане на държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията.

 

 

За учебната 2021/2022 година се предлага прием на две професионални паралелки:

1. ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ с изучаване на немски и английски език

2. ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ с изучаване на английски и испански език

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– удвоената оценка по български език и литература от НВО
– удвоената оценка по математика от НВО
– оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование

Съгласно графика и дейностите на прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година са приети:

1. ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ с изучаване на немски и английски език - 26 ученика

2. ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ с изучаване на английски и испански език - 26 ученика