Покана до членовете на Обществения съвет

Покана до членовете на Обществения съвет

Покана до членовете на Обществения съвет

Уважаеми членове,

На 18.02.2020 г. ще се проведе заседание на Педагогически съвет