• 123 СУ "Стефан Стамболов"
  • 123 СУ "Стефан Стамболов"
    Единственото училище в район "Красна поляна" с плувен басейн
Добре дошли в 123 СУ "Стефан Стамболов"

Добре дошли в 123 СУ "Стефан Стамболов"

123 СУ "Стефан Стамболов", гр. София

В учебното заведение се обучават ученици:

5 и 6 годишни - подготвителни групи
1-4 клас - целодневна форма на обучение
5-7 клас - с чуждоезиково обучение
8-12 клас   - професионална паралелка - специалност "Логистика на товари и услуги", професия "Куриер"

123 СУ "Стефан Стамболов"

Проекти

Проект „Социално-икономическа интеграция на  уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Столична община – район "Красна поляна“ Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01
Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001
ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Галерия